Search

دسترسي هاي ما:


از ونك:


خيابان ملاصدرا,خيابان شيخ بهايي بالاتر از ميدان شيخ بهايي,نبش شمال غربي چهارراه سئول


از چمران:


چمران شمال,خروجي خيابان سئول بعد از پل هاشمي رفسنجاني,چهارراه سئول,سمت راست


از يادگار:


يادگار شمال,بعد از خروجي چمران جنوب و پل هاشمي رفسنجاني,چهارراه سئول,سمت راست


از كردستان:


كردستان شمال نرسيده به خروجي هاشمي رفسنجاني,دوربرگردان كردستان جنوب,خروجي رشيد ياسمي به سمت چهارراه سئول,نبش شمال غربي


مسير اول هاشمي رفسنجاني:


هاشمي رفسنجاني به سمت شرق,خروجي ميدان پيروزان به سمت چپ ميدان,خروجي سئول,چهارراه سئول,سمت راست


مسير دوم هاشمي رفسنجاني:


هاشمی رفسنجانی به سمت شرق ,خروجي كردستان جنوب,خروجي رشيد ياسمي نبش شمال غربي چهارراه سئول


مسير سوم هاشمي رفسنجاني:


هاشمي رفسنجاني به سمت غرب,خروجي سئول شمال و گردش از دوربرگردان به سمت سئول جنوب از روي پل چهارراه سئول,سمت راست
 

شرایط استفادهحریم خصوصیتمام حقوق این وب سایت محفوظ است1399
Back To Top
دی ان ان