خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

دکتر سیامک شریعت 

دکتر سیامک شریعت 

دکتر سیامک شریعت 

متخصص طب اورژانس

تلفن تماس جهت سوالات و رزرو نوبت دهی 02141014

صفحه دکتر سیامک شریعت  را به اشتراک بگذارید.

Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn