آزمایشگاه بیمارستان بین المللی آرمان

با بروزترین تجهیزات آزمایشگاهی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولار بیمارستان بین المللی آرمان از بدو تاسیس بیمارستان به طور شبانه روزی مشغول ارائه خدمات سرپایی و بستری به مراجعه کنندگان محترم می باشد.

این آزمایشگاه در نظر دارد در راستای رسالت بیمارستان با اجرای قوانین و مقررات و اصول علمی و با کمک نیروی انسانی کارامد ارائه دهنده بالاترین سطح خدمات تشخیصی درمانی به مراجعه کنندگان محترم سرپایی و بخش های بستری بیمارستان باشد.که این خدمات منجر به بهترین نتیجه درمانی و همچنین ارتقای سلامت جامعه و بالاترین رضایت مراجعین محترم گردد.

این مرکز در همین راستا و به جهت ارتقای کیفیت و بهره وری بهینه درصدد اخذ گواهی نامه ارتقای کیفیت آزمایشگاهی می باشد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ارمان  با در اختیار داشتن و نصب سیستم های متداول و بروز آزمایشگاهی در بخش های عمومی واختصاصی خدمات متنوعی را ارائه می دهد:

خدمات اورژانس برای کلیه تست های روتین

نمونه‌گیری در منزل از سالمندان و افراد ناتوان

ارائه سریع و روزانه جواب تست های قلبی، تروپونین، هورمون بارداری و پنل تیروئید ضمن حفظ کیفیت لازم در انجام آزمایشات

  • ارائه جواب آزمایش به صورتواتساپ
  • انجام کلیه آزمایشات مولکولی
  • اجام تست مولکولار و آنتی بادی کوید19
  • انجام کلیه آزمایشات ویروسشناسیومیکروبی
  • انجام آزمایشات تومورمارکرها
  • انجام کلیه آزمایشات ایمونولوژی و آلرژی
  • آزمایشات غربالگری مادران باردار وغربالگری نوزادان
  • انجام کلیه آزمایشات پاتولوژی و سیتولوژی 

*هدف از معاینه آسیب شناسی بافت، ارائه تشخیص های دقیق، خاص و به اندازه کافی جامع است که پزشک معالج را قادر می سازد تا برنامه درمانی بهینه ای را تهیه کند. صدها نوع تومور وجود دارد که اکثر آنها دارای بیولوژی مشخص هستند و نیاز به تشخیص دقیق توسط پاتولوژیست دارند.داده‌های مربوط به نشانگرهایی با اهمیت پیش‌آگهی و پیش‌بینی‌کننده نیز به طور معمول در گزارش‌های پاتولوژی گنجانده می‌شوند و به برنامه‌های درمانی فردی برای بیماران کمک می کند.

*به دست آوردن بافت کافی برای تشخیص خاص بدخیمی نه تنها مهم است، بلکه برای بسیاری از بدخیمی ها، بافت اضافی برای مطالعات جانبی پیش آگهی و پیش بینی کننده مورد نیاز است.

*ضمنا روش نمونه برداری در این آزمایشگاه به دو روش ونوجکت و غیر ونوچکت توسط کادر مجرب نمونه برداری از نوزاد و بزرگسال و همچنین کادر تخصصی آزمایشگاهی در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد در کلیه شیفت های شبانه روزی آماده پذیرش مراجعه کنندگان محترم می باشد.

علاوه بر این فرآیند دقت و صحت تست های آزمایشگاهی و نتایج آن با کنترل های معتبر شرکتی از طریق نرم افزارهای کنترل کیفی داخلی به طور روزانه و برنامه های کنترل کیفی خارجی توسط انجمن متخصصین آزمایشگاهی(پیشگام ایرانیان) پایش و رصد می شود.

همچنین در زمینه ارزیابی نتایج آزمایشگاهی و تائید نتایج،مسئولین و مدیران آزمایشگاه به طور روزانه آماده پلسخگویی به همکاران و مراجعین محترم می باشند.

این آزمایشگاه با توجه به سوابق انجام آزمایشات طب کار و خدمات چکاپ پرسنل سازمان ها و شرکت ها،آماده همکاری در این زمینه را نیز دارا می باشد.

اطلاع از آماده شدن نتایج آزمایشگاهی از طریق ارسال پیامک  جوابدهی بصورت  واتساپ و مراجعه حضوری به آزمایشگاه جهت مراجعین محترم قابل وصول و مشاهده می باشد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ومولکولار آرمان در راستای ارتقای کیفیت و کمیت فراتر آماده پذیرش پیشنهادات و انتقادات شما همراهان گرامی می باشد.

آزمایشگاه بیمارستان در طبقه منفی سه بیمارستان قرار دارد.

مسئول فنی آزمایشگاه : :سرکار خانم دکتر تکتم علیپور

مدیریت آزمایشگاه:جناب آقای دکتر محمود ظهوری نیا

جهت برقراری ارتباط با این واحد و یا آگاهی از بیمه های طرف قرار داد می توانید با شماره تلفن 41014 اخلی 2311  تماس حاصل نمایید. 

-بیوشیمی:اتوآنالایزرهای prestige24 i premium , prestige24 i و الکترولیت آنالایزر ISE   و بیلی روبین سنج پارسیان طب

-هماتولوژی دستگاه، Sysmex xK 300 ، ESR Analyzer،دستگاه انعقادی Quatronو دستگاه اندازه گیری

 گازهای خونی ABG

-هورمون  دستگاه کمی لومینسانس  Vidasو الایزا

–پاتولوژی:مجهز به دستگاه های Processing  بافت و برش و ذستگاه های مجهز دیگر جهت تهیه ی نمونه های سیتولوژی و پاپ اسمیر

مدیر گروه: دکتر ظهوری نیا

مسئول فنی: دکتر تکتم علیپور

سوپروایزر: زینب کاووش