کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

تایم ملاقات بیماران بیمارستان آرمان

تایم ملاقات بیماران بستری

 تایم ملاقات بخش های بستری ساعت 15الی17


تایم ملاقات بخش های ویژه

 تایم ملاقات بخش های ویژه ساعت 16 الی 17