به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

فارسی   |   العربیه  |   English

خانه

اینستاگرام

منو

تایم ملاقات بیماران بیمارستان آرمان

تایم ملاقات بیماران بستری

 تایم ملاقات بخش های بستری ساعت 15الی17


تایم ملاقات بخش های ویژه

 تایم ملاقات بخش های ویژه ساعت 16 الی 17