خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

تایم ملاقات بیماران بیمارستان آرمان

تایم ملاقات بیماران بستری

 تایم ملاقات بخش های بستری ساعت 15الی17


تایم ملاقات بخش های ویژه

 تایم ملاقات بخش های ویژه ساعت 16 الی 17