خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

آموزش بیماران

سوپر وایزر آموزش: ندا امینی

شماره داخلی: 1067

موقعیت مکانی: طبقه همکف

سیاست هدف روش اجرایی ابزار آموزش
توانمندسازی بیماران در حفظ سلامت خود، فرزندان و خانواده با پیشگیری و تغییر رفتار سلامت ·         افزایش رضایتمندی

·         کاهش موارد مراجعات مکرر

·         کاهش هزینه های درمان

·         بهبود کیفیت زندگی بیمار

·         سلامت روحی و جسمی خانواده

آگاه سازی ·         کلاس اصول صحیح مهارت ارتباطی

·         کلاس آموزش Follow up

·         کلاس اثربخشی آموزش به بیمار

·         مددکاری اجتماعی

توانمندسازی بیماران  در خودمراقبتی بیماری های فردی ·         افزایش رضایتمندی

·         تو.انمندسازی برای حل مشکلات برای بیمار و خانواده

·         کاهش دریافت غیر ضروری دارو

·         کاهش مراجعات پزشکی بی مورد

آگاه سازی ·         ارائه پمفلت های آموزشی با توجه به بیماری بیمار و بیماریهای زمینه ای

·         برگزاری کلاس های گروهی در لابی بیمارستان جهت کنترل عفونت ، بیماریهای واگیر….

توانمندسازی بیماران  در خودمراقبتی بیماری های مزمن، بیماریهای عفونی و تنفسی ( آنفولانزا ، کرونا و…) ·         افزایش رضایتمندی

·         کاهش موارد مراجعات مکرر

·         کاهش مراجعات به مراکز اورژانسی

·         کاهش هزینه های درمانی

·         کاهش استرس های روحی و روانی

Follow up

 

آگاه سازی

·         راه اندازی سیستم پرسش و پاسخ مجازی برای بیمار

·         آموزشهای مدون بهداشت ، تغذیه ، کنترل عفونت ، بهداشت روان و ….