کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

برنامه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان بین المللی آرمان

تلفن مستقیم کلینیک: 02188214738

تلفن: 02141014 داخلی 1030