خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برنامه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان بین المللی آرمان

تلفن مستقیم کلینیک: 02188214738

تلفن: 02141014 داخلی 1030