خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

آموزش درون بخشی (ICU )

برگزاری آموزش درون بخشی (ICU )

با موضوع « کاربری ونتیلاتور » ویژه پرسنل پرستاری

مورخ ۶  شهریور ۱۴۰۲