خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

اتاق عمل

مسئول اتاق عمل: سرکار خانم مرضیه حق پرست

شماره داخلی: 1610 – 1630

طبقه پنجم و ششم

اتاق های عمل بیمارستان آرمان، دارای تجهیزات پیشرفته و به روز دنیا می باشد که به عنوان یک بخش فوق تخصصی، تمامی انواع جراحی را پوشش می دهد. این بخش شامل قسمت های جراحی عمومی، جراحی های فوق تخصصی، جراحی اورولوژی، جراحی ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب می­باشد که توسط جراحان متبحر و مجرب انجام می شود.