به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

فارسی   |   العربیه  |   English

خانه

اینستاگرام

منو

امور مالی

رئیس حسابداری : سید کاظم مهدوی

شماره تماس : 41014 داخلی 1017

موقعیت: طبقه همکف


خدمات امور مالی:
• تهیه بودجه سالانه،فصلی و ماهانه و ارائه گزارش انحرافات احتمالی به مدیریت
•ارائه گزارشات مالی به مراجع قانونی(سازمان مالیاتی ، بیمه و موسسات حسابرسی)
•مدیریت درآمد و هزینه
•ارائه گزارشات مالی در مقاطع مختلف به مدیران جهت تصمیم گیری
•پرداخت بموقع حقوق،مطالبات ذی نفعان،تامین کنندگان و سایر پیمانکاران