کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

امور مالی

رئیس حسابداری : سید کاظم مهدوی

شماره تماس : 41014 داخلی 1017

موقعیت: طبقه همکف


خدمات امور مالی:
• تهیه بودجه سالانه،فصلی و ماهانه و ارائه گزارش انحرافات احتمالی به مدیریت
•ارائه گزارشات مالی به مراجع قانونی(سازمان مالیاتی ، بیمه و موسسات حسابرسی)
•مدیریت درآمد و هزینه
•ارائه گزارشات مالی در مقاطع مختلف به مدیران جهت تصمیم گیری
•پرداخت بموقع حقوق،مطالبات ذی نفعان،تامین کنندگان و سایر پیمانکاران