خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

اموزش درون بخشی ( ICU )

برگزاری آموزش درون بخشی ( ICU )

با موضوع « NIV » ویژه پرسنل پرستاری

مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲