خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری دوره توجیهی بدو ورود  “مبحث کنترل عفونت”

برگزاری « دوره توجیهی بدو ورود  “مبحث کنترل عفونت”

ویژه پرسنل جدیدالورود روز یکشنبه مورخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳