خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

 برگزاری « دوره توجیهی بدو ورود »

برگزاری « دوره توجیهی بدو ورود »

ویژه پرسنل جدیدالورود

روز شنبه مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲