خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری كلاس آموزشی هموويژلانس

برگزاری كلاس آموزشی ” هموویژلانس ” ویژه سوپروایزرها و سرپرستارها روز چهارشنبه مورخ 11 خرداد 1401 توسط خانم امینی در سالن كنفرانس بیمارستان همراه با برگزاری آزمون قبل و بعد از آموزش و نظرسنجی از مدرس و دوره آموزشی.
در دوره مذكور، تعریف هموویژلانس و اهداف اجرای آن و انواع فرآورده های خونی به تفصیل،شرح داده شد.عوارض ناخواسته ناشی از تزریق خون و فرآورده ها و اقدامات لازم و همچنین نكات كاربردی قابل توجه در تزریق آن توضیح داده شد.