خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

 برگزاری «کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته شیر مادر»

برگزاری «کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته شیر مادر»

ویژه پرسنل پرستاری- مامایی

مورخ ۶ و ۷ خرداد ۱۴۰۳