خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری « کارگاه احیای نوزاد »

برگزاری « کارگاه احیای نوزاد »

روز پنج شنبه مورخ ۲۱ دیماه ۱۴۰۲

ویژه پزشکان و پرسنل پرستاری-مامایی و اتاق عمل