کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

برگزاری کلاس آموزشی احیای نوزاد

برگزاری کلاس آموزشی احیای نوزاد ویژه پزشکان و پرسنل درمانی بیمارستان مورخ 29 دی 1401 با امتیاز آموزش مداوم.

مدرس: آقای دکتر معذوری و خانم دکتر محمدی