خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کلاس آموزشی احیای نوزاد

برگزاری کلاس آموزشی احیای نوزاد ویژه پزشکان و پرسنل درمانی بیمارستان مورخ 29 دی 1401 با امتیاز آموزش مداوم.

مدرس: آقای دکتر معذوری و خانم دکتر محمدی