خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کلاس آموزشی «اصول بهداشت محیط »

برگزاری کلاس آموزشی «اصول بهداشت محیط »

ویژه پرسنل خدمات مورخ ۱۷ و ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲