خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کلاس آموزشی ” اصول بهداشت محیط” ویژه پرسنل درمانی

برگزاری کلاس آموزشی ” اصول بهداشت محیط” ویژه پرسنل درمانی روز شنبه مورخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۱ توسط خانم رجبی در سالن کنفرانس بیمارستان همراه با برگزاری آزمون قبل و بعد از آموزش و نظرسنجی از مدرس و دوره آموزشی.

در دوره مذکور در مورد سطوح گندزدایی، طبقه بندی ریسک آلودگی ابزار و تجهیزات صحبت شد و همچنین پرسنل شرکت کننده با انواع گندزداهای مصرفی در بیمارستان و نحوه محلول سازی و گندزدایی سطوح و ابزار و تجهیزات بیمارستان،آشنا شدند.