کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

برگزاری کلاس آموزشی ” اصول بهداشت محیط” ویژه پرسنل درمانی

برگزاری کلاس آموزشی ” اصول بهداشت محیط” ویژه پرسنل درمانی روز شنبه مورخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۱ توسط خانم رجبی در سالن کنفرانس بیمارستان همراه با برگزاری آزمون قبل و بعد از آموزش و نظرسنجی از مدرس و دوره آموزشی.

در دوره مذکور در مورد سطوح گندزدایی، طبقه بندی ریسک آلودگی ابزار و تجهیزات صحبت شد و همچنین پرسنل شرکت کننده با انواع گندزداهای مصرفی در بیمارستان و نحوه محلول سازی و گندزدایی سطوح و ابزار و تجهیزات بیمارستان،آشنا شدند.