خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کلاس آموزشی «تفسیر ECG»

برگزاری کلاس آموزشی « تفسیر ECG» ویژه پرسنل پرستاری-مامایی روز پنج شنبه مورخ ۱۵ دی ۱۴۰۱ در سالن کنفرانس بیمارستان