خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

 برگزاری کلاس آموزشی « مدیریت زخم »

برگزاری کلاس آموزشی « مدیریت زخم »

ویژه پرسنل پرستاری – مامایی

توسط آقای یاوری مورخ ۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۸ صبح