خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

 برگزاری کلاس آموزشی « هموویژلانس » 6 آبان

برگزاری کلاس آموزشی « هموویژلانس »

ویژه پرسنل پرستاری-مامایی

مورخ ۶ آبان ۱۴۰۲