خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کلاس آموزشی « ۹ راه حل ایمنی بیمار»

برگزاری کلاس آموزشی « ۹ راه حل ایمنی بیمار»

روز شنبه مورخ ۱۱ آذر ۱۴۰۲