خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کلاس آموزشی « EEG »

برگزاری کلاس آموزشی « EEG  »

ویژه پرسنل کمک پرستار

مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۳