خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کلاس اصول بهداشت محیط

برگزاری کلاس آموزشی (اصول بهداشت محیط) ویژه پرسنل خدمات یکشنبه مورخ 21 خرداد 1402