خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کنفرانس درون بخشی اورژانس با موضوع « تریاژ »

کنفرانس درون بخشی اورژانس با موضوع « تریاژ »

امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۰