خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش دو)

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش دو)
«کاربری دستگاه الکتروشوک» و «کنترل علایم نورووسکولار» شنبه مورخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲