خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش ۲ )

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش ۲ )

با موضوع «گزارش نویسی»

روز دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲