خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

 برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش CCU)

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش CCU)

با موضوع «تفسیر ECG »

روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲