خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش NICU)

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش NICU)

با موضوع « ROP»

روز شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲