خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( CCU )

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( CCU )

با موضوع « DVT »

مورخ ۸ آبان ۱۴۰۲