خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کنفرانس درون بخشی (ccu)

برگزاری کنفرانس درون بخشی (ccu)

کاربری دستگاه الکتروشوک ویژه پرسنل پرستاری-سه شنبه مورخ 23 خرداد 1402