خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

 برگزاری کنفرانس درون بخشی (NICU)

برگزاری کنفرانس درون بخشی (NICU)

با موضوع « مراقبت از نوزاد در معرض خطر پس از ترخیص »

مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۲