خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کنفرانس درون بخشی (NICU) 

برگزاری کنفرانس درون بخشی (NICU)
تهویه مکانیکی و کاربری ستگاه ونتیلاتور روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲