کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

بیانیه رسالت بیمارستان

بیانیه رسالت بیمارستان

بیمارستان آرمان برآن است که در سایه به روزترین دانش دنیا و مدرن ترین تکنولوژی ، فناوری و خلاقیت جهت گسترش علم در عرصه رقابت جهانی پیشرو باشد.

چشم انداز بیمارستان

متعالی ترین مرکز ارائه خدمات پزشکی خصوصی در خاورمیانه