خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

بیانیه رسالت بیمارستان

بیانیه رسالت بیمارستان

بيمارستان آرمان برآن است كه در سايه به روزترين دانش دنيا و مدرن ترين تكنولوژی ، فناوری و خلاقيت جهت گسترش علم در عرصه رقابت جهانی پيشرو باشد.

چشم انداز بیمارستان

متعالی ترين مركز ارائه خدمات پزشكی خصوصی در خاورميانه