خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

بیانیه رسالت بیمارستان

بیانیه رسالت بیمارستان

بیمارستان آرمان برآن است که در سایه به روزترین دانش دنیا و مدرن ترین تکنولوژی ، فناوری و خلاقیت جهت گسترش علم در عرصه رقابت جهانی پیشرو باشد.

چشم انداز بیمارستان

متعالی ترین مرکز ارائه خدمات پزشکی خصوصی در خاورمیانه