خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

تعرفه تخت های بیمارستان سال 1402

1- تخت ICU:

85.200.000 ریال


2- تخت CCU:

54.438.000 ریال


3- تخت NICU:

85.200.000 ریال


4- تخت اتاق 2 تخته:

33.135.000 ریال


5- تخت اتاق 3 تخته و بیشتر:

23.668.000 ریال


6- اتاق خصوصی (تک تخته):

42.606.000 ریال