کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

تغذیه و رژیم درمانی

مسئول واحد : خانم لاله کرامت
شماره داخلی:  1313 
موقعیت مکانی : طبقه  منفی سه 

خدمات تغذیه و رژیم درمانی :
واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان آرمان  زیر نظر مستقیم یک  دکترای تغذیه به عنوان مسئول واحد میباشد.
واحد تغذیه بالینی و رژیم درمانی ، کیترینگ و سلف سرویس بیمارستان تحت نظارت مستقیم این واحد اداره می گردد. 

اقدامات درحال اجرا در واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان  آرمان به تفکیک بخش های بالینی و پشتیبانی به شرح زیر است: 

 واحد تغذیه بالینی: 
 •  مشاوره رژیم درمانی بیماران بستری پس از ارجاع پزشک 
 • حضور در کلینیک تغذیه ، ارزیابی تن سنجی و ارائه رژیم های غذایی به مراجعین 
 • فعالیت کلینیک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در زمینه های مختلف زیر:
 • پایش و ارزیابی تغذیه ای کلیه بیماران بستری در بیمارستان و انجام اقدامات متقضی در صورت نیاز 
 •  تنظیم برنامه غذایی مناسب و منطبق با استانداردهای اصول تغذیه بر پایه نوع رژیم بیماران 
 • تنظیم فرمول تغذیه روده ای و تهیه گاواژ های بیمارستانی با توجه به نیازهای متابولیک بیماران 
 • آموزش مبانی اولیه تغذیه به بیماران منطبق با رژیم غذایی ایشان 
 • تنظیم منو غذایی به تفکیک رژیم های غذایی 
 • تنظیم بروشور، پمفلت و کتابچه آموزشی 
 • برگزاری جلسات مدون با مدیر گروه های بالینی بیمارستان در راستای همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر تیم درمان 
 • برگزاری کلاس های آموزشی در رابطه با رژیم های غذایی بیمارستانی با پرسنل واحد تغذیه و واحد پرستاری 
 
واحد پشتیبانی تغذیه : 
 •   ارائه منوی غذایی متنوع برای پرسنل با درنظرگیری ارتقا کیفیت غذای سرو شده و پیشگیری از اسراف 
 • تنظیم پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران و پرسنل از کیفیت و نحوه سرو غذا 
 • بررسی و ارائه راهکارهای مناسب و منطقی در جهت اراتقاء سطح کیفی سرویس دهی واحد تغذیه به بیماران و پرسنل 
 • تنظیم استانداردهای مناسب جهت انتخاب پیمانکاران مرتبط با واحد تغذیه 
 • بررسی پیشنهاد پیمانکاران در راستای همکاری با واحد تغذیه بیمارستان و ارائه گزارش جامع به واحد مدیریت 
 • برگزاری دوره های آموزشی مدون به پرسنل درخصوص نحوه طبخ و سرو رژیم های غذایی و رعایت اصول بهداشت فردی و بهداشت محیط 
 • نظارت مستقیم بر نحوه سرو غذای بیماران و انطباق آن با نوع رژیم های غذایی 
 • نظارت مستقیم بر نحوه سرو غذای پرسنل و انطباق آن با اصول و استانداردهای بهداشتی،گرماژ تایید شده و کیفیت غذا 
 • ثبت آمار غذای بیمار و پرسنل وتطابق آن با غذای تحویل گرفته شده از آشپزخانه در راستایی نظارت هرچه بیشتر بر کمیت غذا و جلوگیری از اسراف جهت کاهش هزینه ها 
 • نظارت مستقیم بر نحوه سرویس دهی به بیماران  VIP وCIP 
 • نظرسنجی روزانه از بیماران و بررسی انتقادات و پیشنهادات ایشان