کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

تماس با پاراکلینیک های بیمارستان آرمان

   پاراکلینیک ها 
کلینیک 88214738_021 
کلینیک دندانپزشکی  41014_021
 پاتولوژی 41014_021
 آندوسکوپی 88214738_021 
 آزمایشگاه 41014_021
رادیولوژی 88065041_021 
CT SCAN   88065041_021
دیالیز 41014_021
ماموگرافی 88065041_021 
سونوگرافی 88065041_021 
فیزیوتراپی 41014_021
تغذیه و رژیم درمانی 41014 _021
کلینیک پوست و مو و زیبایی  41014 _021
شنوایی شناسی و گفتار درمانی  41014 _021
 سنجش تراکم استخوان 41014_021