کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

حقوق گیرنده خدمت و رسیدگی به شکایات

مسئول واحد: مرضیه محبتی

داخلی: 1084

موقعیت مکانی: طبقه چهارم

اهداف : ارتقاء رضایتمندی گیرندگان خدمت

 • دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است
 • اطلاعات باید به نحومطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد
 • حق انتخاب و تصمیم گیری آزادنه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود
 • ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد
 • دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است

وظایف  :

 • بازدید میدانی از بخش ها و واحدها
 • رضایت سنجی از بیماران به صورت ماهانه
 • رضایت سنجی از همراهان به صورت شش ماهه
 • تدوین خط مشی و دستورالعمل های اجرایی حقوق گیرندگان خدمت
 • برگزاری کمیته اخلاق حرفه ای به صورت ماهانه
 • تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی و جلب رضایت مراجعین
 • تلاش در جهت تدوین مطالب آموزشی متناسب با نوع بیماری جهت ارتقاء آموزش بیماران