خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

حقوق گیرنده خدمت و رسیدگی به شکایات

مسئول واحد: مرضیه محبتی

داخلی: 1053

موقعیت مکانی: طبقه همکف

اهداف : ارتقاء رضایتمندی گیرندگان خدمت

 • دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است
 • اطلاعات باید به نحومطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد
 • حق انتخاب و تصمیم گیری آزادنه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود
 • ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد
 • دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است

وظایف  :

 • بازدید میدانی از بخش ها و واحدها
 • رضایت سنجی از بیماران به صورت ماهانه
 • رضایت سنجی از همراهان به صورت شش ماهه
 • تدوین خط مشی و دستورالعمل های اجرایی حقوق گیرندگان خدمت
 • برگزاری کمیته اخلاق حرفه ای به صورت ماهانه
 • تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی و جلب رضایت مراجعین
 • تلاش در جهت تدوین مطالب آموزشی متناسب با نوع بیماری جهت ارتقاء آموزش بیماران