خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

داروهای ترالی کد 16 اردیبهشت

برگزاری کنفرانس درون بخشی (داروهای ترالی کد) در بخش جراحی دو روز شنبه مورخ 16 اردیبهشت ۱۴۰۲