به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

فارسی   |   العربیه  |   English

خانه

اینستاگرام

منو

دفتر پرستاری

مدیریت دفتر پرستاری : سرکار خانم رفیعی

مسئول دفتر: سودابه جعفری  

داخلی: 1421


سوپر وایزر ارشد بالینی: لیلا اوتادی

سوپروایزرهای بالینی: میخک محمودی – مریم محمدی – مریم مظاهری

داخلی: 1441-1442


سوپروایزر آموزش: ندا امینی

داخلی:1440


سوپروایزر کنترل عفونت: خانم ندا رئیسی

داخلی: ۱۴۴۳