کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

دفتر پرستاری

مدیریت دفتر پرستاری : سرکار خانم رفیعی

مسئول دفتر: سودابه جعفری  

داخلی: 1421


سوپر وایزر ارشد بالینی: لیلا اوتادی

سوپروایزرهای بالینی: میخک محمودی – مریم محمدی – مریم مظاهری

داخلی: 1441-1442


سوپروایزر آموزش: ندا امینی

داخلی:1440


سوپروایزر کنترل عفونت: خانم ندا رئیسی

داخلی: ۱۴۴۳