خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

شنوایی سنجی بیمارستان آرمان

ریاست بخش :  

شماره مستقیم :41014 داخلی 2131 

موقعیت : طبقه منفی یک

 —————————————————————————————————————————————–

خدمات شنوایی شناسی :
حیطه های تخصصی:
به طورکلی شنوایی شناسی سه شاخه عمده دارد:

شنوایی شناسی تشخیصی 

شنوایی شناسی توانبخشی 

شنوایی شناسی حفاظت وپیشگیری 

◄شنوایی شناسی تشخیصی
این شاخه خودبه دوبخش بزرگسالان و کودکان طبقه بندی می شود و شامل ارزیابی های کمی وکیفی وتعیین محل ضایعات شنوایی وتعادل به وسیله آزمونهای رفتاری،فیزیولوژی و الکتروفیزیولوژیک میباشد. تست هایی از قبیل ادیومتری با صدای خالص (PTA)،گسیل های صوتی گوش((OAE،گفتار خوانی،رشد مهارت های شنیداری