کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

شنوایی سنجی بیمارستان آرمان

ریاست بخش :  

شماره مستقیم :41014 داخلی 2131 

موقعیت : طبقه منفی یک

 —————————————————————————————————————————————–

خدمات شنوایی شناسی :
حیطه های تخصصی:
به طورکلی شنوایی شناسی سه شاخه عمده دارد:

شنوایی شناسی تشخیصی 

شنوایی شناسی توانبخشی 

شنوایی شناسی حفاظت وپیشگیری 

◄شنوایی شناسی تشخیصی
این شاخه خودبه دوبخش بزرگسالان و کودکان طبقه بندی می شود و شامل ارزیابی های کمی وکیفی وتعیین محل ضایعات شنوایی وتعادل به وسیله آزمونهای رفتاری،فیزیولوژی و الکتروفیزیولوژیک میباشد. تست هایی از قبیل ادیومتری با صدای خالص (PTA)،گسیل های صوتی گوش((OAE،گفتار خوانی،رشد مهارت های شنیداری