خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

عوامل زیان آور محیط کار و مدیریت بحران

برگزاری کلاس آموزش عوامل زیان آور محیط کار و مدیریت بحران ویژه پرسنل درمانی تاریخ پنشجنبه مورخ 4 خرداد ماه ساعت 8 صبح در سالن کنفرانس بیمارستان