خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

فنی و مهندسی

مسئول واحد :
شماره مستقیم : 41014
موقعیت : طبقه منفی چهار

خدمات فنی و مهندسی :
  • چکاپ کل تجهیزات نصب شده از قبیل شیرآلات ،دستگاه های صوتی و تصویری
  • سرویس روزانه موتورخانه طبق چک لیست های مربوطه
  • چکاپ کل دستگاههای برق اضطراری بخش های ویژه
  • کنترل دماهای بخش های مربوط به تجهیزات حساس
  • سرویس های نقاشی ساختمان به صورت روزانه
  • بررسی روزانه کلیه بخش های بیمارستان توسط نیروهای تاسیساتی از طریق چک لیست های تایین شده