کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

فنی و مهندسی

مسئول واحد :
شماره مستقیم : 41014
موقعیت : طبقه منفی چهار

خدمات فنی و مهندسی :
  • چکاپ کل تجهیزات نصب شده از قبیل شیرآلات ،دستگاه های صوتی و تصویری
  • سرویس روزانه موتورخانه طبق چک لیست های مربوطه
  • چکاپ کل دستگاههای برق اضطراری بخش های ویژه
  • کنترل دماهای بخش های مربوط به تجهیزات حساس
  • سرویس های نقاشی ساختمان به صورت روزانه
  • بررسی روزانه کلیه بخش های بیمارستان توسط نیروهای تاسیساتی از طریق چک لیست های تایین شده