خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

لندری

مسئول واحد :
شماره تماس :  41014
موقعیت : طبقه هفتم

خدمات لندری :

کار این واحد شست و شوی انواع البسه های بیمارستانی عفونی و غیرعفونی از جمله ملحفه ، لحاف ، پتو همراه بیمار ، شان اتاق عمل ، روبالشتی ، بالشت ، گان بیمار ، لباس بیمار، دروشیت و لباس پرسنل و حوله و حتی پرده و روکش کاناپه ها را میباشد . اگر هر نوع البسه یا لباس پرسنل بعد از شستشو نیاز به تعمیر آن مشاهده شود توسط خیاط این واحد تعمیرات انجام میشود و همچنین دوخت بعضی از البسه ها مثل ملحفه ، روبالشتی ، کاور تجهیزات اتاق عمل وتا حدودی لباس کادر درمانی و کاخداری و شانهای اتاق عمل در خیاطخانه این واحد انجام میگردد . ( اتاق عمل از شان یکبار مصرف استفاده مینماید )

تحویل و تحول انواع البسه عفونی و غیره عفونی با دریافت رسید توسط متصدیان لندری در بخشها در سه نوبت کاری صبح و ظهر وشب انجام میگردد.

تحویل و تحول لباس پرسنل با دریافت رسید هر روز و در زمان مشخصی در واحد لندری انجام میشود .

جمع آوری فرم نظر سنجی روزانه از بخشها و کلیه واحد ها نسبت به کار لندری

(( واحد لندری : بطور  شبانه روز در تعطیلی و غیره تعطیلی فعالیت کاری دارد ))