کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

لندری

مسئول واحد :
شماره تماس :  41014
موقعیت : طبقه هفتم

خدمات لندری :

کار این واحد شست و شوی انواع البسه های بیمارستانی عفونی و غیرعفونی از جمله ملحفه ، لحاف ، پتو همراه بیمار ، شان اتاق عمل ، روبالشتی ، بالشت ، گان بیمار ، لباس بیمار، دروشیت و لباس پرسنل و حوله و حتی پرده و روکش کاناپه ها را میباشد . اگر هر نوع البسه یا لباس پرسنل بعد از شستشو نیاز به تعمیر آن مشاهده شود توسط خیاط این واحد تعمیرات انجام میشود و همچنین دوخت بعضی از البسه ها مثل ملحفه ، روبالشتی ، کاور تجهیزات اتاق عمل وتا حدودی لباس کادر درمانی و کاخداری و شانهای اتاق عمل در خیاطخانه این واحد انجام میگردد . ( اتاق عمل از شان یکبار مصرف استفاده مینماید )

تحویل و تحول انواع البسه عفونی و غیره عفونی با دریافت رسید توسط متصدیان لندری در بخشها در سه نوبت کاری صبح و ظهر وشب انجام میگردد.

تحویل و تحول لباس پرسنل با دریافت رسید هر روز و در زمان مشخصی در واحد لندری انجام میشود .

جمع آوری فرم نظر سنجی روزانه از بخشها و کلیه واحد ها نسبت به کار لندری

(( واحد لندری : بطور  شبانه روز در تعطیلی و غیره تعطیلی فعالیت کاری دارد ))