کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

مدارک پزشکی

مسئول واحد :فرزاد قنبریان
شماره داخلی: 1150
موقعیت مکانی: طبقه هفتم

 

(ساعت تحویل مدارک و اسناد پزشکی ساعت ۹ الی ۱۳:۳۰ می باشد.

جهت ارائه مدارک خواهشمند است اصل صورت حساب و کارت شناسایی بیمار را در هنگام مراجعه، به همراه بیاورید.

در صورت عدم حضور بیمار: مدارک به ولی قانونی بیمار ، یا فردی که اصل کارت شناسایی بیمار را به همراه داشته باشد تحویل می گردد.)