به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

فارسی   |   العربیه  |   English

خانه

اینستاگرام

منو

مدارک پزشکی

مسئول واحد :فرزاد قنبریان
شماره داخلی: 1150
موقعیت مکانی: طبقه هفتم

 

(ساعت تحویل مدارک و اسناد پزشکی ساعت ۹ الی ۱۳:۳۰ می باشد.

جهت ارائه مدارک خواهشمند است اصل صورت حساب و کارت شناسایی بیمار را در هنگام مراجعه، به همراه بیاورید.

در صورت عدم حضور بیمار: مدارک به ولی قانونی بیمار ، یا فردی که اصل کارت شناسایی بیمار را به همراه داشته باشد تحویل می گردد.)