خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

مرکز تلفن

مسئول واحد : آقای دولتی
شماره تماس :41014

موقعیت : طبقه منفی دو 

مرکز تلفن بیمارستان آرمان به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به تماس های شما عزیزان می باشد.