خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

منشور ایمنی بیمار

منشور ایمنی بیمار

تیم مدیریتی

 •     مدیریت ارشد بیمارستان به ایمنی بیمار متعهد است.
 •     بیمارستان دارای برنامه ایمنی بیمار می باشد.
 •     بیمارستان از داده های جمع آوری شده به منظور بهبود ایمنی ارائه خدمات استفاده می نماید.
 •     بیمارستان به منظور ارائه خدماتش، دارای وسایل و تجهیزات ضروری بدون نقص و با کارکرد مناسب می باشد.
 •     بیمارستان در تمامی اوقات شبانه روز به منظور ارائه خدمات ایمن، دارای کارکنانی واجد صلاحیت فنی و متخصص است.
 •     بیمارستان دارای سیستمی به منظور کاهش خطر ابتلا به عفونت می باشد.
 •     بیمارستان ایمنی خون و فرآورده های خونی را تضمین می نماید.
 •     بیمارستان تجویز ایمن تزریقات، سرم ها و واکسیناسیون را تضمین می کند.
 •     سیستم دارویی بیمارستان ایمن می باشد.
 •     سیستم بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان کامل است.

محیط ایمن

 •     بیمارستان دارای محیط فیزیکی ایمن و بی خطر برای بیماران و ملاقات کنندگان می باشد.
 •     بیمارستان دارای سیستم ایمن مدیریت دفع پسماندها می باشد.
 •     بیمارستان برنامه مشخص و ویژه ای برای ارتقای حرفه ای کارکنان در زمینه ایمنی بیمار دارد.

آموزش مداوم

 • بیمارستان صلاحیت کارکنان خود را خصوصاً به لحاظ سطح دانش بازبینی و تأیید می کند.