کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

منشور ایمنی بیمار

منشور ایمنی بیمار

تیم مدیریتی

 •     مدیریت ارشد بیمارستان به ایمنی بیمار متعهد است.
 •     بیمارستان دارای برنامه ایمنی بیمار می باشد.
 •     بیمارستان از داده های جمع آوری شده به منظور بهبود ایمنی ارائه خدمات استفاده می نماید.
 •     بیمارستان به منظور ارائه خدماتش، دارای وسایل و تجهیزات ضروری بدون نقص و با کارکرد مناسب می باشد.
 •     بیمارستان در تمامی اوقات شبانه روز به منظور ارائه خدمات ایمن، دارای کارکنانی واجد صلاحیت فنی و متخصص است.
 •     بیمارستان دارای سیستمی به منظور کاهش خطر ابتلا به عفونت می باشد.
 •     بیمارستان ایمنی خون و فرآورده های خونی را تضمین می نماید.
 •     بیمارستان تجویز ایمن تزریقات، سرم ها و واکسیناسیون را تضمین می کند.
 •     سیستم دارویی بیمارستان ایمن می باشد.
 •     سیستم بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان کامل است.

محیط ایمن

 •     بیمارستان دارای محیط فیزیکی ایمن و بی خطر برای بیماران و ملاقات کنندگان می باشد.
 •     بیمارستان دارای سیستم ایمن مدیریت دفع پسماندها می باشد.
 •     بیمارستان برنامه مشخص و ویژه ای برای ارتقای حرفه ای کارکنان در زمینه ایمنی بیمار دارد.

آموزش مداوم

 • بیمارستان صلاحیت کارکنان خود را خصوصاً به لحاظ سطح دانش بازبینی و تأیید می کند.