خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

هفتمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

هفتمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

18- 20 مرداد ماه