خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

پویش ملی تغذیه سالم

پویش ملی تغذیه سالم بیمارستان آرمان در تاریخ 24 بهمن ماه 1402

کارشناس تغذیه خانم لاله کرامت