کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

کاخداری

سرپرست واحد : آقای رومیانی
شماره تماس :41014 داخلی 

موقعیت : طبقه هفتم 


خدمات کاخداری :
مجموعه ای از افراد که برای حفظ ، آراستگی ، پاکیزگی و  نظم و آرامش بیماران تلاش می کنند.
 هدف این بخش مهیا ساختن محیطی پاکیزه، آرام و ایمن برای  بیماران،همراهان و پرسنل بیمارستان است .
اهم فعالیت هایی که در این واحد انجام می شود :
  • رسیدگی به فضای سبز و محیط بیمارستان
  • نظافت و کنترل روزانه نظافت و محوطه و واشینگ ماهانه کل بیمارستان
  • هماهنگی تعمیرات و نگهداری کلیه وسایل برقی و … در بخش ها با هماهنگی مسئولین واحدها