خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کاخداری

سرپرست واحد : آقای رومیانی
شماره تماس :41014 داخلی 

موقعیت : طبقه هفتم 


خدمات کاخداری :
مجموعه ای از افراد که برای حفظ ، آراستگی ، پاکیزگی و  نظم و آرامش بیماران تلاش می کنند.
 هدف این بخش مهیا ساختن محیطی پاکیزه، آرام و ایمن برای  بیماران،همراهان و پرسنل بیمارستان است .
اهم فعالیت هایی که در این واحد انجام می شود :
  • رسیدگی به فضای سبز و محیط بیمارستان
  • نظافت و کنترل روزانه نظافت و محوطه و واشینگ ماهانه کل بیمارستان
  • هماهنگی تعمیرات و نگهداری کلیه وسایل برقی و … در بخش ها با هماهنگی مسئولین واحدها